لینک1به همه ی بی شعورهای سیاسی و نیز دله موش های مزدور و تجزیه طلب

تروریست رامین حسین پناهی
می گفتند بی گناه است و هنگامی که دستگیرش کردند، در حال مکیدن آبنبات چوبی بوده است. من که باور نکردم، اما خیلی ها گفتند: "هر جا کرد است، آنجا خب هتمن ایران است دیگر !!"؛ باز هم چیزی نگفتم تا مبادا این برداشت غلط در ذهن برخی ایجاد شود که آخر کردستان عراق و ترکیه و سوریه که ایران نیست یابو و ما در کشورمان قومیت کرد داریم، اما هر کردی ایرانی نیست.

برایشان فهم این نکته ی ساده سخت بود، شاید هم به خاطر زرزرهای مسموم مشتی پان ایرانیست کزایی حکومتی و به اصطلاح ایران شهری باز، برایشان سخت شده بود که بتوانند نتیجه ی ۴ را از جمع ۲ با ۲ به دست آورند !!

می گفتند بگزارید گنجشک را رنگ کنیم و چون همیشه به جای قناری بهتان بیندازیم. رنگ کردند و انداختند و هر ننه قمری که کتاب ناخوانده ولی مدعی و بی تجربه اما دهان بین بود، سریع از ابزار رسانه ای مفتی که دم دستش بود هتا پخش زنده کرد که چه ؟!... یکی "مبارز سیاسی" دارد اعدام می شود !!

رفتیم دیدیم طرف از تروریست های پیشمرگه ی یک گروهک مسلح و تجزیه طلب است که هتا سرکردگان و بنیانگزارانش از کسانی هستند که جنگ شهری را در سنندج راه انداخته بودند و با کومله بازی، خون صدها و بلکه هزاران سرباز مدافع ایران عزیز را ریخته بودند. گفتم تروریست است، مبارز سیاسی نیست، حرامزاده ها (که عمدتن چپ و تروریست مجاهد خلقی هستند)، فغان برآوردند و سیل فجاشی های ماتحت مادرشان را به سوی من روانه کردند که تو مزدوری رژیمی !!

تروریست رامین حسین پناهی
ضریب هوشی به اصطلاح فعالان سیاسی و کنشگران ف. بوک بازار دروغ و دغل، به اندازه ی جلبک است.

ایرانی بهتر است از خودش بپرسد اگر چپ خلقی ها و تفاله های پیر و پاتال مجاهد خلق خائن نیستند، چرا باید از کسی دفاع کنند که برای تجزیه ی کشور تفنگ به دست گرفته است. از امروز، خط برجسته ای که میان میهن پرستان و ایران گرایان و دشمنان ایران و تجزیه طلبان کشیده بودم را بار دیگر، پر رنگ تر می کنم تا همه بدانند که تروریست و دشمن ایران، مبارز سیاسی نیست.

هر رسانه ای که می گفت این دله موش (رامین حسین پناهی)، یک مبارز سیاسی است، یک رسانه ی ضد ایرانی و تجزیه طلب است و هر آن ناکس که او را چه آگاهانه و چه از روی حماقت و بی شعوری سیاسیش، مبارز سیاسی نامید و برایش تبلیغ کرد، یک مزدور بی جیره و مواجب دشمنان ایران است.

تروریست رامین حسین پناهی
به امید آنکه هر چه زودتر گروهک های تروریستی تجزیه طلب پانکرد نابود شوند و شاهد لاشه های تروریست ها در کوه و غارها باشیم.