لینک2

مرگ بر اسراییل

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسراییل، کشوری که همواره خود را دوست مردم ایران و دشمن جمهوری اسلامی می شناسند، به تازگی در پی یک زرزر زیادی و غلط های ویژه ی آخوندی یهودی، با گستاخی و بی شرمی هر چه تمام تر عنوان کرده است که ایران ما، سرزمین نیاکانی یهودیان بوده است و از جامعه ی جهانی خواست تا به آنان کمک کنند تا اسراییل بتواند در پی اشغال ایران، کشور ما را به بخشی از خاک "کشور یهودی اسراییل" بازگرداند !!!!

بی شرفی و وقاحت این مردک حرامزاده در اینست که نه تنها خط و خطوط خود مبنی بر تجزیه ی ایران را روشن و آشکارا بیان کرده است، بلکه در راستای دیگر تجزیه طلبان دله موشی که در نقاط پراکنده ی دخمه های بیگانگان زرزرهای خود متشکری می کنند، گستاخانه تر این تجزیه طلبی را بیان می کند و آن اینکه ایران بخشی از میراث کزایی قوم یهودی است !!

ما ایرانیان هزاران سال است اینجاییم و برای همیشه هم اینجا خواهیم بود. بسیار ملل آمدند و اشغال کردند و سوختند و رفتند و ما ماندیم و ایران را باز از خاکستر خود برآوردیم. ما همیشه ایرانی بوده ایم و همیشه ایرانی می مانیم و هیچ جا نمی رویم، شما هم به مانند دیگر دشمنان ایران نابود خواهید شد و این بار، برای همیشه به درک خواهید رفت.

نتانیاهو ابراز تمایل کرده است که برای اشغال ایران که  ۶۳۶,۴۰۰ مایل مربع وسعت دارد، حاضر است از نیروی نظامی و ارتش به اصطلاح دفاعی خود موسوم به IDF استفاده کند !! این یابو، گویا به راستی وهم برش داشته که ما ساکت خواهیم نشست و پاسخ این همه دشمنی او و کشور متبوعش با ایران را نخواهیم داد !! ای موش... باش تا صبح دولتت بدمد.


نتانیاهو شهرهای تهران، مشهد و اصفهان، که امروز در اصطلاح اسلامی خوانده می شوند را به گزاف مراکز یهودی و جزو پادشاهی های باستانی یهودی نامید !!

اسراییل به گفته ی نتانیاهو، در جنوب تهران شهرکی یهودی نشین خواهد ساخت و برای این کار نقشه هایی هم دارد. او خواستار بازگشت یهودیان به ایران به منظور حکومت بر سرزمین و ملت پارسی است، امری که با ریختن خون خود، به اشتباهشان پی خواهند برد.

من که سال هاست گرداننده ی گروه ف. بوکی "انجمن دوستی ایران و اسراییل" هستم، از امروز نام این گروه را به "مرگ بر اسراییل" دگرش خواهم داد و تا روزی که بالاترین مقام سیاسی اسراییل از این گه خوری رسمی این کشور نسبت به اشغال و تجزیه ی ایران از سوی کفتارهای اسراییلی، پوزش خواهی رسمی نکند، نام این گروه دیگر هرگز دگرگون نخواهد شد.

پیشتر نیز و به خاطر ۷۰ اُمین سالگرد تشکیل کشور اسراییل، به یهودیان ایرانی و ملت اسراییل شاد باش گفته بودم که آن فرخنده باد را نیز پس می گیریم و آرزو می کنم که اسراییل تا یک دهه ی دیگر تبدیل به کشوری بدون حاکمیت و رویکرد ایران ستیز کنونی گردد.

اسراییل با این یاوه سرایی تاریخی بر ضد ایران و تاریخ و تمدن بسیار کهنش، شمشیر دشمنی با ایرانیان را از نیام کشید و به کسانی که خواهان دوستی ایران و اسراییل بودند، "خیانتی تاریخی" و "نابخشودنی" نمود. اسراییل که تا این اندازه نمک به حرام است، همان بهتر که در عن و گه هفتاد ساله ی خود با گروهک های تروریستی فلستینی غلت بزند و هر روز مشکل پشت مشکل داشته باشد. کسی که ایران نگاه چپ کند را در همان سوراخ گهی که از آن زاده شده فرو می بریم.

وقتی می گوییم چون ایران نباشد تن من مباد، یعنی چه یک نفر باشی یا ملیاردها نفر ای دشمن، از روی لاشه ی تک تک شما خواهیم گزاشت و آزادی و تمامیت آب و خاک و استقلال ایران عزیزمان را با هیچ کس هتا مذاکره هم نخواهیم کرد.

اکنون امروز و به باوری راسخ و سوگند خورده که به "ایران عزیز" دارم، با کمال افتخار و شهامت، مرگ بر اسراییل می گویم.
مرگ بر اسراییل

پایان