قالب وردپرس
خانه / سیاسی / تحلیل های سیاسی / سند ارتباط مستقیم امید شریفی دانا با مزدوران رژیم در سپاه و بسیج

سند ارتباط مستقیم امید شریفی دانا با مزدوران رژیم در سپاه و بسیج

این یک افشاگری است

امید بشریفی دانا

در ویدیویی که در این جستار به دست داده می شود، یکی از اپوزوسیون نمایان به نام “امید شریفی دانا” که با طرح پرونده ی جعلی و ساختگی سیاسی، توانسته است از جمهوری اسلامی سوئد اقامت پناهندگی سیاسی دریافت کند، در حالی افشا می گردد که ویدیوی گفتگوی “دل بده قلوه بگیر” وی با یکی از مزدوران اسید پاش رژیم به نام “محسن صفایی”، به بیرون درز کرده است.

در مورد اینکه این ویدیو چگونه به بیرون می توانسته درز کند، هیچ پاسخی نمی تواند قانع کننده تر از این باشد که این اقدام، کار یکی از این دو نفر باشنده در گفتگو بوده است – به شرط آنکه این گفتگو دو نفره بوده باشد -، که در این صورت، احتمال بیشتری آنست که این کار را تروریست محسن صفایی انجام داده باشد؛ به هر روی در این بازی احمقانه، بازنده ی نهایی و تنها بازنده ی اخلاقی در راستای این رسوایی، مزدوران درون مرزی و برون مرزی رژیم هستند.

تروریست محسن صفایی که پیشتر با توهین ناموسی به کوروش بزرگ و میهن پرستان ایرانی، در میان ایرانیان شناخته شد، با نخوت هر چه تمام تر و وقاحت ویژه ی آخوندی و دریدگی و بی دردی ژن های خوب آغازاده، از اینکه در موقعیت برتر در قالب به اصطلاح “مالک ایران” قرار دارد، ابراز غرور کرد و به ایرانیان و به ویژه ایرانیان مبارز علیه رژیم، پوزخند عاقل اندر سفیه تحویل داد و آنها را به نیت قرب به حق، به سخره گرفت:

در این افشاگری که رسوایی بزرگ و تازه ترین افتضاح بچه پرروی اپوزوسیون نما (اپوزوسیون پلاستیکی) است، امید شریفی دانا آنچنان اظهار تمایل و خاکساری ویژه ی بچه بسیجی ها را نثار اخوی تروریستش محسن صفایی می کند، که برخی شاید از خود بپرسند پس چگونه است که با همه ی این افشاگری ها، همچنان کسانی پیدا می شوند که از وی هواداری هم می کنند ؟؟

پاسخ بسیار روشن است، آنها همگی ابله و خر و نافهم نیستند – هر چند در میانشان موجودات خر و دله و بی شعور کم نیست -، بلکه بسیاری و حتی بیشتر آنان، از جمله مزدوران خود رژیم هستند که در فضای مسموم سیاسی، نقش “زباله های سیاسی” و “دلقک های سیاسی” را بازی می کنند.

هدف این دله ها، ایجاد فضایی مسموم و در هم بر هم در اینترنت و پیشبرد اهداف و مقاصد رژیم است، زیرا رژیم در اینکه اپوزوسیونی بتواند در برون مرز شکل بگیرد که یکپارچه و توانمند باشد، به شدت در ترس به سر می برد، چرا که تاکنون ۴۰ سال است از همین اپوزوسیون آسیب های جدی دیده است.

بیشتر مزدوران پنهانی همراه و همیار این دله های سیاسی، با نمایه های (Profile) جعلی در فضای مجازی حضور دارند و از نام های ایرانی نژاده همچون آرش و کوروش و داریوش و کیخسرو و مانند اینها فعالیت می کنند و البته بسیاری از آنها یا لقب آریایی را یدک می کشند یا دم از آریایی بودن می زنند. جالب تر از همه اینکه، امید شریفی دانا و یار فکلیش موسوم به “آرش گرگین”، از یکسو خود را به گزاف مخالف رژیم جا زده بودند و از سوی دیگر بر اتحاد نیروهای به گزاف موسوم به نیروهای آریایی فرا می خواندند و دم از آرمان ایرانشهری می زدند که روایتی دیگر از رویکرد سوسک شده ی آریا بازی “پان ایرانیست های حکومتی” است. در واقع این مزدوران صادراتی رژیم در برون مرز، تقیه ی دینی کرده و در پیوند با اپوزوسیون پلاستیکی پان ایرانیسم حکومتی می باشند.

نمادواره ی (Logo) فاشیستی گروهک تروریستی اتحاد شوراهای استانی

و همانندی آشکار آن با حزب فاشیست و نژاد پرست نازی

این نخستین بار نیست که افشاگری درباره ی زباله های سیاسی فضای مجازی رخ می دهد. پیشتر نیز، در زنجیره افشاگری های خود علیه مزدور دیگر رژیم به نام “آریاسب باوند”، نسبت به تحرکات تروریست های فضای مجازی هشدار داده بودم که می توانید سیر روند افشاگری ها علیه این توله شیاد تروریست را در نشانی های زیر دنبال کنید:

کانال افشاگری در تلگرام

برگه ی افشاگری در ف. بوک

افشاگری در یوتوب

جالب تر از همه، ارتباط میان این زباله های سیاسی است که آشکارا خود را به یکدیگر پیوند می دهند، اما همچنان از سوی هزاران نفر بی شعور و مبارزنمای کالانعام، به عنوان اپوزوسیون برانداز فرض می شوند. در واقع افرادی که حر را از بر تشخیص نمی دهند و بر خود عنوان گزاف مبارز سیاسی می گزارند، مشتی آلت دست و بازیچه ی مزدوران رژیم بیشتر نیستند که از آنها به عنوان سیاهی لشگر و خرانی برای پالان انداختن و سواری گرفتن، نهایت بهره کشی انجام می شود.

در ویدیوی زیر، حمایت تمام قد یکی از مزدوران صادراتی و البته تجزیه طلب و اصلاح طلب رژیم به نام آریاسب باوند (آریا اسبه) از امید شریفی دانا را می بینید:

هم اکنون طیف اسهال طلبان حکومتی و امثال زباله های سیاسیشان همچون معصومه علی نژاد قمی، سازگارا، محسن چریک مخملباف + چپ خلقی های مارکسیست و البته مارکسیست الله پرست + تجزیه طلبان مخالف حکومت پادشاهی مشروطه و موافق تجزیه ی ایران، همگی دست در دست هم دارند و با خط مشی کلانی که دهه ها پیش از سوی سازمان تروریستی سپاه پاسداران (IRGC) تهیه شده و به اجرا درآمده است، در یک مجموعه از درگیری ها وارد بازی شده اند که نهایتا برآیند این بازی، پیروزی رژیم در رسیدن به اهداف خود در ذهن شویی مردم و ویرانی و تهی کردن اپوزوسیون از درون می باشد.

از آنجا که ممکن است خوانندگان تعجب کنند که چگونه ممکن است رژیم چنین بازی پیچیده ای را راه انداخته باشد، تنها کافی است به یکی از بازی های انجام گرفته به وسیله ی “پروژه ی اپوزوسیون سازی” در برون مرز توجه کرد که یکی از برجسته ترین نمونه های آن، تشکیل سازمانی به نام “حزب اتحاد شوراهای استانی” به سرکردگی و دبیر کلی خودخوانده ی مزدور آریاسب باوند (آریا اسبه) می باشد که در عین آنکه با سرکردگان گروهک های تروریستی تجزیه طلب پانکرد در کردستان عراق و احزاب تروریستی چون پ ک ک، دمکرات و پژاک، ارتباط طبیعی و ساختاری دارند، با افرادی از بدنه ی “اصلاح طلبان حکومتی” مانند “روزبه مشکین خط” هفت خط که خود را “اصلاح طلب تندرو” می خوانند نیز، در ارتباط می باشند که شرح همه ی این موارد به تفصیل و جزییات، در کانال افشاگری آمده است.

درخواست آریاسب باوند با پان ایرانیسم حکومتی و پشتیبانی آشکار وی از
رژیم فاشیست نازی و رویکرد نژاد پرستانه ی هیتلری

هدف این افراد و این فرقه های سیاسی که به اختصار از “#پان_ایرانیسم_حکومتی”، “اصلاح طلبان حکومتی”، “نژاد پرستان الله پرست هیتلری” و “چپ خلقی های مصدقوفیل” تشکیل شده اند، بیشتر کردن هر چه بیشتر شکاف موجود در اپوزوسیون برانداز و ایجاد توفان ها و بازی هایی است که رژیم آنها را تعریف می کند و همگی در پایان به سود رژیم به پایان می رسند.

مصدق السلطنه

برای نمونه، گروهک تروریستی حزب اتحاد شوراهای استانی که همه ی افراد همراه آن که از بدنه ی اپوزوسیون برانداز بوده و مدتی این حزب کزایی را همراهی کردند، یکی پس از دیگری از آن جدا شدند که نخسین و یکی از بلند پایه ترین افراد آن، خود من به عنوان “مسئول روابط عمومی و بین الملل” آن، از آن دستگاه دروغ بافی باوندی جدا شدم و علیه آن دست به افشاگری زدم. حتی یک نفر را هم نمی توان سراغ گرفت که با این سامانه ی کزایی که برخاسته ی سپاه بوده است، همراهی کرده باشد و سپس پی به پلید بودن و حکومتی بودن ماهیت آن نبرده باشد.

سرانجام روشنگری های و افشاگری ها بدینجا رسید که دست این موجودات ریزه خوار رژیم، با گزر زمان هر چه بیشتر برای مردم رو شد و ریزش های ده ها هزار نفری آنان این امید را ایجاد کرد که تیر آنها به سنگ خواهد خورد.

نکته ای که شاید خوانندگان ندانند، آنست که این حزب کزایی و سرکرده ی مزدورش آریا اسبه، به هواداران خود وعده ی “خیزش مسلحانه” در سال ۹۶ در ایران را داده بود که با هم دستی کلاهبرداری به نام “سیاوش امانیه” که شرح رسوایی او در ویدیوی زیر آمده است، از ترکیه به کردستان عراق رفته و به ابلهان دنبال کننده اش در تلگرام اینگونه خورانده بود که قرار است دو نفری از راه مرزی و مخفیانه وارد ایران شوند و علیه رژیم بجنگند !!

آریاسب باوند در مقر گروهک تروریستی و تجزیه طلب دمکرات

در کردستان عراق

از میان این دو قندیل گه و دروغگوی حرفه ای، پس از بیش از دو هفته “غیبت صغرا” که هیچ خبری از آنها در دست نبود، سرانجام زباله ی سیاسی سیاوش امانیه رخ عیان می کند و از وجود آریا اسبه اظهار ندانم گرایی و پشیمانی می کند از اینکه در تور شیاد بزرگ آریا اسبه افتاده و او وی را فریب داده و سر کارش گزاشته که از آمریکا تا کردستان عراق را بی خود گز کرده است !! و تاکنون که چند ماه از واپسین رسوایی این دغلباز می گزرد، هیچ خبری از آریا اسبه ی بادوندی نیست، اما دیگر مزدوران رژیم این غلط را چو انداخته اند که وی از سوی نیروهای تروریستی سپاه و عوامل مزدورش، در همان کردستان عراق دستگیر شده است !!

نکته ی دیگر نیز آنست که پس از لو رفتن و افشا شدن یکی از این دلقک های سیاسی، دیگر یاران هرزه ی ایشان به تبرا جستن از آنها می پردازند که انگار همراه و همیار یکدیگر نبوده اند و همدیگر را هم نمی شناسند و حتی برای لاپوشانی، دست به تخریب یکدیگر هم می زنند !! ویدیوی زیر، نمونه ی بارز آنست. البته تا دیروز که ویدیوی افشاگری امید شریفی دانا و یکی از مزدوران سپاه به نام محسن صفایی به بیرون درز نکرده بود نیز، می شد چنین تصور غلطی را به صرف آنکه مدرکی در دست نیست، رد نمود. اما امروز دیگر همه چیز درباره ی مزدور بودن این دله های سیاسی، آشکار و رسوا شده است:

Facebook Comments

درباره ی داریوش افشار

من داریوش افشار با نام رسمی محمد حکمت افشار، زاده ی​ سال ۶۲ از شیراز هستم. تحصیلات من در مقطع کارشناسی ارشد زیست فناوری است. ۱۴ سال است که وبلاگ نویسی می کنم و هم اکنون دارای ۴ وبلاگ بر روی بلاگر هستم و چندین برگه و گروه روی ف. بوک را اداره می کنم. نویسنده و مترجم آزاد و وبلاگ نویس سیاسی مذهبی هستم که شماری از آثار تکمیل شده را در وبلاگ رسمی خودم برای عرضه گزاشته ام.

درج نظرات

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد
?>