قالب وردپرس
خانه / اجتماعی و تاریخی / معضلات اجتماعی / بر اساس فقه مبارک اسلام، یک “دو جنسه” چگونه “ارث می برد ؟”

بر اساس فقه مبارک اسلام، یک “دو جنسه” چگونه “ارث می برد ؟”

فرد مومن بالله که البته دو جنسه هم باشد، بر اساس فقه کزای محمدی، چگونه ارث می‌ برد ؟

⧭⧬ کسی که هم آلت تناسلی مردانه داشته باشد و هم آلت تناسلی زنانه، بر اساس آلتی که بول (ادرار) ابتدا از آن خارج می‌ شود، ارث می‌ برد؛ پس اگر بول ابتدا از آلت مردانه‌ ی او بیرون می‌ آید، نصیب مرد را می‌ برد و اگر ابتدا از آلت زنانه‌ ی او بیرون می‌ آید نصیب زن را می‌ برد و در صورتی که بول از هر دو با هم خارج می‌ شود، بر اساس آلتی که دیرتر بول آن قطع می‌ گردد ارث می‌ برد و اگر از این جهت هم فرقی میان دو آلت نبود، نیمی از نصیب مرد و نیمی از نصیب زن ارث می‌ برد.

(لمعه دمشقیه، نوشته‌ ى شهید اول جلد دوم / ترجمه و تبیین: علی شیروانی / صفحه‌ ى ۲۱۴)

حضرت امام سیزدهم آیت الله خمینی الدجال نیز در این باب از قافله ی فضاحت عقب نمانده و در رساله ی جلاله ی خود به ذکر نکاتی درباره ی این موضوع البته پرداخته است:

اگر كسى از ورثه ی ميت، خنثا باشد يعنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در صورتي كه تشخيص و تعيين مرد بودن يا زن بودن او ممكن باشد و از نظر مرجحاتى كه شارع معين فرموده يكى از دو طرف احتمال رجحان يابد، چنين خنثائى غير مشكل است و بر طبق همان مرجحات و معيارهاى شرعى عمل مى شود و در غير اينصورت خنثاى مشكل است.

مرجحاتی كه شارع آنان را معتبر دانسته چند چيز است:

اول اينكه دائما و يا غالبا از يكى از آن دو مجرا بول كند، به طوری كه بيرون آمدن بول از آن مجراى ديگر نادر كالمعدوم شمرده شود و اگر خروجش از آن ديگرى نادر نباشد، محل اشكال است، پس ارث خنثا مطابق تشخيص است كه از طريق بول كردن يكى از دو مجرا به دست مى آيد، اگر از عورت مردانه اش بول مى كند، ارث مردان را مى برد و اگر از عورت زنانه اش، ارث زنان يعنى نصف ارث مرد را مى برد.

دوم اينكه اگر از هر دو مجرا بول مى كند بايد ببينند دائما و يا حداقل غالبا از كدام مجرا زودتر بول مى آيد، به طوری كه اگر یک نوبت از ديگرى زودتر خارج شد، نادر كالمعدوم شمرده شود، بنابراين اگر بول او غالبا از مجراى مردانه اش زودتر بيرون مى آيد او مرد است و ميراث مردان را مى برد و اگر از مجراى زنانه اش زودتر بيرون مى آيد، او زن است و ميراث زنان را مى برد.

سوم اينكه ببينند دير قطع شدن بول از كدام مجرا است !! (یعنی باید یک مومن دیگه بره اون زیر خوب با دقت ذره بین بندازه ببینه !!). اگر در خنثائى هيچ یک قبلى وجود نداشت، اگر دائما يا غالبا از يكى از دو مجرا ديرتر قطع مى شود، طبق همان مجرا ارث مى برد، “لكن” (همان لاکن مشهور این اهریمن زاده)، در مرجح بودن اين معيار اشكال است و بايد در صورت نبودن مرجح دوم به عنوان احتياط مصالحه اى با او انجام دهند.

چارم شمردن دنده هاى خنثا است، اگر شماره ی دنده هاى سمت راستش بيشتر از دنده هاى چپش باشد او مرد است و طبق مردان يعنى دو برابر زنان ارث مى برد و اگر هر دو طرف برابر باشد او زن است و ميراث زنان را مى برد.

اگر علامت هابى كه شروع وارد شده (يعنى مرجح اول و دوم و چهارم) در مورد خنثایى وجود نداشت، اگر چنانچه از نشانه هاى مخصوص زنان مانند حيض ديدن همان طور كه زنان مى بينند و يا از نشانه هاى مخصوص مردان مانند روییدن محاسن بر صورت در آن خنثا وجود داشته باشد، به طوری كه اطمينان بياورد به حسب همان نشانه ها عمل مى شود و گرنه خنثاى مشكل است.

خنثاى مشكل همان كه هيچ یک از مرجحات منصوصه و هيچ علامتى اطمينان آورد در او نيست، نصف ارث یک مرد و یک زن را مى برد (مثلا اگر به هر برادر بيست درهم و به هر خواهر ده درهم مى رسد كه مجموع آن سى است، نصف آن يعنى پانزده درهم را ارث مى برد) !!

امام خمینی

تحریر الوسیله، بخش مسائل ارث

و لاکن طوری نکنید که طوری بشود…
دانشگاهی که دانشگاه نباشد، دانشگاه نیست…

Facebook Comments

درباره ی داریوش افشار

من داریوش افشار با نام رسمی محمد حکمت افشار، زاده ی​ سال ۶۲ از شیراز هستم. تحصیلات من در مقطع کارشناسی ارشد زیست فناوری است. ۱۴ سال است که وبلاگ نویسی می کنم و هم اکنون دارای ۴ وبلاگ بر روی بلاگر هستم و چندین برگه و گروه روی ف. بوک را اداره می کنم. نویسنده و مترجم آزاد و وبلاگ نویس سیاسی مذهبی هستم که شماری از آثار تکمیل شده را در وبلاگ رسمی خودم برای عرضه گزاشته ام.

درج نظرات

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد
?>