قالب وردپرس
خانه / علمی و تجربی / دانستنی ها / ﺁﯾﺎ به راستی فردید گرانش ﺭﺍ ﻧﯿﻮﺗﻥ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ؟

ﺁﯾﺎ به راستی فردید گرانش ﺭﺍ ﻧﯿﻮﺗﻥ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ؟

 ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰ ﺳﺎﻝ پیش ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ “آﯾﺰﺍﮎ ﻧﯿﻮﺗﻦ” ﭼﺸﻢ به جهان ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ “ﭘﻮﺭﺳﯿﻨﺎ”، فردید نخست گرانش ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ “ﺍﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻨﯿﻬﺎﺕ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﻮﺭﺳﯿﻨﺎ در اين باره مي گوید:

“ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺩﺭ ﻃﺒﻊ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺗاﺛﯿﺮ ﺑﮕزﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺮﻭیی ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻥ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﯿﺮﻭ ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺎﺩ، ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﮐﻪ دگرشی (ﮐﺎﺭ) ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ”.

و ﻧﯿﻮﺗﻦ:

“جسمی که ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﮑﻮﻥ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺣﺎﻟﺘﺶ دگرش نمی یابد”.

همچنین ﺣﺪﻭﺩ ۴۰۰ ﺳﺎﻝ پیش ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ “آﯾﺰﺍﮎ ﻧﯿﻮﺗﻦ” ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻭﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ “ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺭﺍﺯﯼ”، فردید ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ “ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﯿﻪ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺭﺍﺯﯼ در کتاب خود می گويد:

“ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻮﺩ جسم ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﯿﺮویی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺟﺴﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﮐﻮچک ﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﺑزرﮒ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﮐﻮچک ﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﺑﺰرگ ﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ”.

و ﻧﯿﻮﺗﻦ:

فردید ﺩﻭﻡ: “ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ موﺛﺮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.

Facebook Comments

درباره ی داریوش افشار

من داریوش افشار با نام رسمی محمد حکمت افشار، زاده ی​ سال ۶۲ از شیراز هستم. تحصیلات من در مقطع کارشناسی ارشد زیست فناوری است. ۱۴ سال است که وبلاگ نویسی می کنم و هم اکنون دارای ۴ وبلاگ بر روی بلاگر هستم و چندین برگه و گروه روی ف. بوک را اداره می کنم. نویسنده و مترجم آزاد و وبلاگ نویس سیاسی مذهبی هستم که شماری از آثار تکمیل شده را در وبلاگ رسمی خودم برای عرضه گزاشته ام.

درج نظرات

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد
?>