Monday, May 14, 2018

دلایل بسته شدن کیهان سوئد


کیهان سوئد از سال ۲۰۱۴ رسما تاسیس شد. به عنوان خالق کیهان سوئد، قراربود تیم کیهان سوئد دیدگاه کاملا ملی گرایانه داشته باشد, واعضاء تعهد داشتند که به سه نماد ملی ایرانیان یعنی ۱٫تمامیت ارضی ایران  ۲پرچم شیروخورشید نماد پرچم ایرانیان ۳٫شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد و نماد شاه آینده ایران زمین اعتقاد راسخ و کامل داشته باشند . اخیرا از دی ماه ۱۳۹۶ شمسی با وارد کردن شخصی بنام داریوش افشار سهوا یا عمدا مطالبی در سایت نوشته می شد که دلیلش کوتاهی مجری رادیویی  بنام خانم شکوه ارشادی در جایگاه مدیر مسئول انتصابی کیهان سوئد بود وداریوش افشار سوای  غلط های املایی بسیار که همواره درکتابت خود داشت و زمینه تمسخر را فراهم می نمود. گاها مقاله هایی که برخلاف حقوق بشر و ضدیت کامل با نظرات پدر حقوق بشر پادشاه کوروش کبیر و شاهزاده رضا پهلوی در جایگاه ولیعهد کنونی ایران  در سایت درج می کرد . از جمله  مقاله اعلام حمایت از اعدام رامین حسین پناهی و متاسفانه  این روند را  از اوایل سال ۲۰۱۸ با ورود داریوش افشار در سایت شاهد بودید . که سبب اعتراضات و حتی رنجش برخی مخاطبان شده که ادمین سایت از این بابت از خوانندگان پوزش خواسته وامید بود که  این موضوع هرچه زودتر با بازنگری مدیر مسئول انتصابی  کیهان سوئد  یعنی خانم شکوه ارشادی در سیاستهای اشتباه خود این معضل هر چه سریع  رفع و رجوع گردد. به اعتراف خود داریوش افشار  با درج پستهایی   شبیه به لینکهایی  که درادامه اورده شده  دسترسی اش برای مقاله نویسی در سایتهایی نظیر سایتهای  ایران گلوبال ، تریبون زمانه ، پژاوک ایران   بطورکلی بسته شده ، به عنوان خالق و ادمین کیهان سوئد تاکید دارم هرگز قائل به سانسور مطالب نوشته شده توسط افکار مریض گونه داریوش افشار وهرگونه تفکرات فاشیستی و یا متوهمانه  نظیر امثال ایشان در فضای سایبر نیستم . ولی کیهان سوئد با توجه به اینکه از ابتدای تاسیس بر سه اصل بالا پایه گذاری شده چنین نوشته هایی نقض اصول سایت و ادامه چنین روندی را نوعی عهدشکنی و کوتاهی خصوصا مدیر مسئول انتصابی کیهان سوئد  بر آورد می نمایم. خصوصا که برخی از پستها با سیاستهای شاهزاده هرگزهمخوانی که ندارد که هیچ ، در تضاد کامل هم قرار می گیرد. اما مدیر مسئول کیهان سوئد خانم ارشادی بدلیل نامعلوم  فضا را برای داریوش افشار برای درج چنین مقالاتی درکیهان سوئد حدود 6 ماهی بود باز گذارده که داریوش افشار پستهای خلاف دیدگاه و اساسنامه سایت کیهان سوئد که حقوق بشر هم یکی از انها هست را درج نماید .با اینکه به خانم ارشادی چندبار تذکر دادم . ولی در  تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برابر ۹می۲۰۱۸ بطور رسمی  توسط مدیر مسئول کیهان سوئد خانم شکوه ارشادی درج اینگونه پستهای خلاف اساسنامه کیهان سوئد  توجیه و دفاع هم بشود . 

 تویت شاهزاده جهت لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی چند روز پس از بسته شدن کیهان سوئد تاییدی بر تصمیم درست من در مورد بستن کیهان سوئد وآشکار ساختن  موضع انحرافی داریوش افشار و شکوه ارشادی
تویت اول
تویت دوم قبل اعدام
تویت بعد از اعدام


دو پست زیر نمونه ای  از مقالات داریوش افشار است . که کاملا خلاف حقوق بشر و کنوانسیون ژنو است. که متاسفانه مدیر مسئول کیهان سوئد خانم شکوه ارشادی با حذف آن به دلایل ناشناخته و مرموزی مخالفت کرد. به عنوان ادمین سایت امیدوارم شکوه ارشادی هرچه زودتر  در تصمیمات و تفکراتش تجدید نظر نماید.  و دست از دغل کاری وتهمت ودودوزه بازی  بردارد و رویه درستی را در زندگی پیشگیرد. و اگر تعهدی در اساسنامه ای  را می پذیرد  بر آن پایبند باشد. خصوصا که شکوه ارشادی بارها به خاطر این رویه نادرستش صدمه دیده.


 اگر رسم امانت داری در شراکت نبود به دلیل نقض مکرر اساسنامه سایت  مدتها قبل در جایگاه ادمین سایت رو بسته بودم . و نهایتا پس از عهدشکنی علنی مدیر مسئول انتصابی مجوز اخلاقی و مشروع  مرا بر ان داشت که بر طبق پیمان امروز24 اردیبهشت 97  سایت را ببندم. تا عبرتی باشد برای همه مان

 پست زیر توسط داریوش افشار توجیه و حمایت از اعدام رامین حسین پناهی و خلاف ونقض حقوق بشر که سعی در توجیه عمل ضد بشری اعدام است. بااینکه حتی شخص خامنه ای اخیرا در بهار97  بطورعلنی عدالت در قوه قضائیه را عقب مانده و مشکل دار اعلام کرد. اما ظاهرا هستند افرادی بمانند داریوش افشار که اتهامات واهی دستگاه امنیتی وقضائی جمهوری اسلامی ایران را باور دارند. وبر آن صحه می گذارند. 

لینک موقت مقاله درکیهان سوئد که در حافظه موقت گوگل مانده

داریوش افشار چند روز بعد از تویت شاهزاده مجددا همین ادعا را بگونه ای دیگر در جواب به تویت شاهزاده تکرارنمود.
کپی پست در وبلاگ شخصی داریوش افشار

ظاهرا لینک رو از وبلاگشان برداشتند که می توانیداز لینک زیر بخوانید 


 پست زیر نوشته ای دیگری از داریوش افشار و ترویج شعار مرگ بر این و مرگ بر آن هم خلاف نظر و سیاست شاهزاده وهم اساسنامه کیهان سوئد بود ودقیقا بعد از تذکر به مدیر مسئول انتصابی کیهان سوئد خانم شکوه ارشادی درسایت نوشته  شد . ازنمونه پستی هایی  که   کیهان سوئد را به کیهان شریعتمداری تبدیل نموده.

لینک موقت مقاله در کیهان سوئد که در حافظه موقت گوگل مانده

کپی پست در وبلاگ شخصی داریوش افشار

ظاهرا لینک رو از وبلاگشان برداشتند که می توانید از لینک زیر بخوانید 
مرگ بر اسراییل
لازم است  اضافه کنم  از انجایی که در جایگاه ادمین سایت پرپر زدن زندانیان اعدامی برای اعدام نشدن را  با چشم دیده ام . که سربدار غلامرضا خسروی (علی رغم تضاد کامل در گرایش سیاسی مان ) یکی از انها بود و سرانجام زمانی که زندان را ترک کردم خبرتلخ اعدام شدنش را شنیدم.  نتیجتا از  خانواده رامین حسین پناهی  می خواهم که همدردی مرا بپدیرند. واینگونه مقالات ضد بشری را نادیده بگیرند. 

 کیهان سوئد  آخرین سایت سیاسی  بود که خلق نمودم  و انرا حذف کردم . و از  محیط آلوده وبی اخلاق وبی پرنسیب  سیاسی بیشتر از قبل فاصله خواهم گرفت.